התערוכה הזוגית ראי אדמה היא דואט בין דורי  של האמניות בלהה ברג וכליל ווקסלר.
ברג וווקסלר (אם ובת) עוסקות  בתערוכה, כל אחת במדיום  אחר, בשבר הגלום בארץ
באדמה ובבית מנקודות מבט אישית ולאומית. הן מתייחסות לזיכרון העבר הקדום והקרוב
ולניסיונות שימורו.
      
התערוכה מאכלסת על קירותיה את ציוריה של ברג, סדרת עבודות בשמן וזפת על בד,
(2018-24).
 במרכז חלל הגלריה ניצב המיצב המשתנה של ווקסלר. מנורת שנדלייר עשויה סוכר מותך
ורדי מייד תלויה מהתקרה ומתחתיה בור הנפער ברצפה.
המיצב מהדהד את נוכחות הבית ובה בעת מעורר תחושה של קריסתו הפוטנציאלית.